OBRA SK, S.R.O., Vrbovská cesta 43, 921 01 Piešťany
ukončila svoju obchodnú činnosť v roku 2017.